Ett annat Stockholm är möjligt

Flera europeiska städer som London, Paris, Oslo och i allt större utsträckning även Stockholm har blivit livlösa platser, fyllda med dyra bostäder där människor med vanliga arbeten inte längre kan bo. Genom årlig hyreshöjningar, dyr nybyggnation och renovräkningar tvingas människor längre och längre bort från den stad de har flyttat till. Alla höga hyror och ombildningar ursäktas efter den godtyckliga idén om att det finns möjligheter till bostadskarriärer via flyttkedjor.

I grund och botten handlar det om att hyresvärder vill tjäna pengar. Alla som satt sin fot i Stockholm vet vad vi pratar om. Visst har vi det fint, men det är en otroligt begränsad grupp människor som råd att bo innanför tullarna eller ens i närförorterna. Idag har arbetsplatser som sjukhus svårt att hitta personal då deras pendling till jobbet tar upp alltför stor del av dygnet. Stockholm har gått från en levande stad till en lekplats för finansspekulation. De som har tur och råd kan spendera majoriteten av sin inkomst på nybyggda och dyra hyresrätter. Resten är förpassad till andrahandsmarknaden med hutlösa priser och en osäker bostadssituation som följd.

Skrytprojekt som Norra Tornen och Liljesholmskajen visar vem staden är tänkt för, snarare än vem som faktiskt lever i Stockholm. Vi vill inte att varenda kulturscen ska behöva stänga för att fastighetsägarna hellre vill hyra ut till en “co-working space” eller ett kedjekafé. Vi vill inte att varje lägenhet i förorterna ska renoveras för att tvinga bort de som bor där idag. Vi vill att Stockholm ska få leva upp och vara en plats som vi faktiskt har råd att bo på. Frys hyran!

Ta kontrollen tillbaka

De fåtal av oss som har turen att bo i en hyresrätt med förstahandskontrakt får varje år hyreshöjning. De som äger våra lägenheter tjänar mer och mer pengar på varje krona vi betalar in, samtidigt som underhållet konsekvent blir sämre. De renoveringar som görs sker med chockhöjd hyra och som följd har människor inte råd att bo kvar eller flytta in.

De som inte har en hyresrätt måste hoppa mellan tillfälliga kontrakt där drömmen om en stabil och permanent bostad är längre bort än någonsin. Samtidigt går regeringens bostadspolitik bara ut på att skapa fler ekonomiska lättnader för de som har råd att köpa sin bostad. Bostadsmarknaden har helt havererat, de med störst behov av bostad stängs ute och fastighetsägarna, bostadsrättsinnehavarna och byggherrarna tjänar miljontals kronor.

Det räcker nu. Det är dags att vi som drabbas ställer krav och visar att vi har fått nog. Ett första steg är att införa frysta hyror!

Bostaden ska inte vara en vara

Det har aldrig varit så lönsamt som det är idag att äga bostäder. Priset på hyresrätter ökar för varje år samtidigt som inkomsterna för stora delar av samhället står mer eller mindre stilla. I Sverige fanns det länge en strävan mot att alla skulle garanteras ett hem och att det inte skulle kosta mer än en femtedel av ens inkomst.

Tyvärr ser vi idag att hyresmarknaden utvecklas mot ett annat håll. Priset på en hyreslägenhet ökar för varje år som går och har under 2000-talet ökat dubbelt så mycket som den allmänna prisutvecklingen. I Stockholms minskar dessutom antalet billiga hyresrätter, samtidigt som behoven för sådana bostäder ökar.

Under samma period har det byggts flera bostäder i Storstockholm, men ändå har mycket stor mängd människor i Stockholm svårt att hitta bostad. Under 2019 levde 34% av unga vuxna (i åldern 19-27) hemma hos en eller flera vårdnadshavare, majoritetet till följd av bristen på billiga bostäder. Det är en förenkling att säga att vi lever under en bostadsbrist. I verkligheten lever vi under en ojämlik bostadsmarknad där rika inte har någon som helst svårighet att hitta en bostad medans vi andra tvingas stå i en dysfunktionell bostadskö under flera år. Våra hem har förvandlats till en vara för spekulation, istället för ett hem att leva i.

Det Stockholm vi vill ha

Stockholm har länge varit en stad för kamp, kultur och gemenskap. Stockholmsbor har försvarat sin stad, trots att Stockholms stad och Region Stockholm har försökt driva en politik som försöker förändra Stockholms identitet och kasta ut de som inte passar deras målbild.

Hyreschocker och renovräkningar har hindrats genom gemensam kamp när boende har organiserat sig i olika delar av staden för att värna sina områden mot kapitalets härjningar.

I andra städer kämpar boende och invånare för att deras stad inte ska bli som Stockholm. Vi har inte den lyxen och situationen här, Stockholm är redan Stockholm. Det är därför vi måste fortsätta kämpa. Kämpa för att göra Stockholm till en stad där unga och gamla, arbetare och arbetslösa kan leva och frodas. Vi måste ta tillbaka vår stad från de fastighetsägare och politiker som berövat oss den. Stockholm måste återigen bli en stad där man kan leva, inte bara en stad för de som har råd att konsumera. Vi måste kämpa för en stad där alla har rätt att bo.

Bostadsojämlikhet, inte bostadskris

Stockholms bostadskris handlar inte om att det är för många människor som vill ha bostad i Stockholm. Krisen är skapad av en dålig bostadspolitik som prioriterar privata vinster framför rätten till en trygg bostad. För personer som har råd med bostadsrätt eller höga hyror finns ingen bostadsbrist. För dem är utbudet av bostäder relativt stort - bostadskrisen är ett problem som endast drabbar oss andra.

Därför är det mer relevant att tala om bostadsojämlikhet och att dagens bostadspolitik ökar ojämlikheten. Genom att smyga in marknadsmässiga principer i Stockholms hyressättning har man gjort det mer lönsamt att bygga dyra hyresrätter. Våra lägenheter utsätts för onödiga lyxrenoveringar så att vi inte längre har råd att bo kvar. Drömmar om flyttkedjor gör att bostadsrätter prioriteras i stadsplaneringen och att hyresbeståndet krymper till följd av ombildningar. Samtidigt tillåts hyresvärdarna öka sina vinster på vår bekostnad genom att höja hyrorna varje år, så att allt fler tvingas in i osäkra boendesituationer.

Det går att stoppa och vända den utveckling som idag skapar ett mer och mer ojämlikt Stockholm och istället forma en stad för våra verkliga behov. Genom att frysa hyran tar vi ett steg mot ett Stockholm där ett tryggt boende inte är en lyxprodukt utan en social rättighet!

Alla ska kunna bo kvar

Efter flera år av hyreshöjningar och oro inför eventuella utförsäljningar krävde de boende i Berlin frysta hyror. Hösten 2019 gick förslaget för frysta hyror i 5 år upp för omröstning i kommunen. Till Berlinbornas glädje gick förslaget igenom och trädde i kraft vid årsskiftet. Tyvärr bedömde författningsdomstolen att hyresfrysningen var okonstitutionell. 2021 röstades istället ett nytt krav igenom. Att staden skulle expropriera alla större hyresvärder. Nu väntar berlinarna på att exproprieringen ska genomföras.

Liksom Berlinborna är det dags för oss att kämpa för den stad vi vill ha. En stad för alla att leva och trivas i. En stad som vi har råd att bo kvar i. Nu fryser vi hyrorna tills vi har en bostadspolitik som tillåter det!