Låt inte Göteborg bli Stockholm.

Våra hem är inga varor

Det har aldrig varit så lönsamt som idag att äga bostäder. Priset på hyresrätter ökar för varje år medan våra inkomster i stort sett har stått stilla. Frys hyrorna - våra hem ska inte generera vinst åt fastighetsägarna!

En stad för alla

Vi vill inte att Göteborg ska bli som Stockholm. Vi vill att Göteborg ska fortsätta att vara en stad där olika människor har råd att leva och verka. Göteborg ska inte bli en lekplats för finansspekulation. Frys hyrorna för en levande stad!

Rädda staden, frys hyran!

I Berlin har hyresgäster gått samman och tvingat fram regleringar som innebär ett stopp för hyreshöjningar. Det är även dags för oss att kämpa för den stad vi vill ha, där alla kan leva och trivas i. Därför måste vi frysa hyrorna!

→ Mer om varför vi måste frysa hyran