Låt inte Malmö bli Stockholm.

En stad för alla

Vi vill inte att Malmö ska bli som Stockholm. Vi vill att Malmö ska fortsätta att vara en stad där olika människor har råd att leva och verka. Malmö ska inte bli en lekplats för finansspekulation. Frys hyrorna för en levande stad!

Våra hem är inga varor

Det har aldrig varit så lönsamt som idag att äga bostäder. Priset på hyresrätter ökar för varje år medan våra inkomster i stort sett har stått stilla. Frys hyrorna - våra hem ska inte generera vinst åt fastighetsägarna!

Rädda staden, frys hyran!

I Berlin har hyresgäster gått samman och tvingat fram regleringar som innebär ett stopp för hyreshöjningar. Det är även dags för oss att kämpa för den stad vi vill ha, där alla kan leva och trivas i. Därför måste vi frysa hyrorna!

→ Mer om varför vi måste frysa hyran