Malmö får inte bli Stockholm

Flera europeiska städer som London, Paris, Oslo, och Stockholm har blivit livlösa platser fyllda med dyra bostäder där människor med vanliga arbeten inte längre kan bo. Istället tvingas människor längre och längre bort från den stad de har flyttat till. Detta beror på allt högre hyror och ombildningar som sätts efter den godtyckliga idén om att det finns möjligheter till bostadskarriärer via flyttkedjor.

I grund och botten handlar det om att hyresvärdar vill tjäna pengar. Alla som någonsin har satt sin fot i Stockholm vet vad vi pratar om. Visst är det fint, men ingen har längre råd att bo innanför stadsgränsen. Idag har arbetsplatser som sjukhus svårt att hitta personal då deras pendling till jobbet tar upp alltför stor del av dygnet. Stockholm har gått från en levande stad till en lekplats för finansspekulation. Unga människor tvingas välja mellan att spendera majoriteten av sin inkomst på dyra hyresrätter eller bo svart vilket både är tillfälligt och osäkert.

Vi vill inte att Malmö ska bli ännu en livlös plats. Vi vill att Malmö ska fortsätta vara en levande stad där vi faktiskt har råd att bo. Frys hyran!

demo

Ta tillbaka kontrollen

Fåtal av oss som har turen att bo i en hyresrätt med första handskontrakt får varje år hyreshöjning. De som äger våra lägenheter tjänar mer och mer pengar på varje krona vi betalar in, samtidigt som underhållet konsekvent blir sämre.

De som inte har samma tur måste hoppa mellan tillfälliga kontrakt medan drömmen om en stabil och permanent bostad är längre bort än någonsin. Samtidigt går regeringens bostadspolitik bara ut på att skapa fler lättnader för de som har råd att köpa sin bostad. Bostadsmarknaden har helt havererat där man stänger ute de som är i mest behov av att få tag på bostad och där fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare samt byggherrar tjänar miljontals kronor.

Det räcker nu. Det är dags att vi som drabbas ställer krav och visar att vi har fått nog. Ett första steg är att införa frysta hyror!

Goaste rondellen i stan

Bostaden ska inte vara en vara

Det har aldrig varit så lönsamt som det är idag att äga bostäder. Priset på hyresrätter ökar för varje år medan inkomsterna för stora delar av samhället står mer eller mindre stilla. I Sverige fanns det länge en strävan om att alla skulle garanteras ett hem och att det inte skulle kosta mer än en femtedel av ens inkomst.

Tyvärr ser vi idag att hyresmarknaden utvecklas mot ett annat håll. Priset på en hyreslägenhet ökar för varje år som går och har under 2000-talet ökat dubbelt så mycket som den allmänna prisutvecklingen

Under samma period ser vi att tillgången till bostäder för unga vuxna krymper. Under 2019 levde 29% av Malmös unga vuxna (i åldern 19-27) hemma hos en eller flera vårdnadshavare till följd av bristen på billiga bostäder. Det är en förenkling att säga att vi lever under en bostadsbrist. I verkligheten lever vi under en ojämlik bostadsmarknad där rika inte har någon som helst svårighet att hitta en bostad medans vi andra tvingas stå i en dysfunktionell bostadskö under flera år.

Möllevångstorget

Det Malmö vi vill ha

Malmö har länge varit en stad för kamp, kultur och gemenskap. Malmöbor har försvarat sin stad, trots att Malmö Stad har försökt driva en politik som försöker förändra Malmös identitet och kasta ut de som inte passar deras målbild.

Malmö har inte hunnit bli Stockholm. Det går ännu att bo här som ung. Det är fortfarande möjligt att bo i innerstan. Framförallt går det att känna sig välkommen på alla Malmös gator och vara delaktig i skapandet av den fantastiska stad vi bor i.

Malmö har alltid varit en stad i framkant, vilket alltid har drivits fram av att vi malmöbor kämpat för en annan typ av stad och en annan typ av liv. Vi kan inte tillåta politikerna och fastighetsägare ta ifrån oss den kultur och det liv som vi tillsammans har skapat. Malmö får inte bli ett reservat för de rika. Vi måste kämpa för en stad där alla har rätt att bo.

Alla!

I Malmö ska alla bo kvar!

Efter flera år av hyreshöjningar och oro inför eventuella utförsäljningar krävde de boende frysta hyror i Berlin. Hösten 2019 gick förslaget för frysta hyror i 5 år, upp för omröstning i kommunen. Till Berlinbornas glädje gick förslaget igenom och trädde i kraft vid årsskiftet. Kan Berlin så kan vi!

Liksom berlinborna är det dags för oss att kämpa för den staden vi vill ha. En stad för alla att leva och trivas i. Nu fryser vi hyrorna tills vi har en bostadspolitik som tillåter det!

kronprinsen

Bostadsojämlikhet, inte bostadskris

Malmös bostadskris handlar inte om att det är för många människor som vill bo i Malmö, utan är ett fenomen skapad av dålig bostadspolitik som prioriterar privata vinster framför vår trygghet. För personer som har råd med antingen bostadsrätter eller med höga hyror finns ingen "bostadskris" – det är ett problem som endast drabbar oss andra.

Därför är det mer relevant att tala om bostadsojämlikhet och att den förda politiken ökar ojämlikheten. Genom att smyga in marknadsmässiga principer i Malmös hyressättning har man gjort det mer lukrativt att bygga dyra hyresrätter. Våra lägenheter utsätts för onödiga lyxrenoveringar så att vi inte längre har råd att bo kvar. Drömmar om flyttkedjor gör att bostadsrätter prioriteras i stadsplaneringen och att hyresbeståndet krymper till följd av ombildningar. Samtidigt tillåts hyresvärdarna öka sina vinster på vår bekostnad genom att höja hyran varje år, så att allt fler tvingas in i otrygga boendesituationer.

Det går att stoppa utvecklingen mot ett allt mer ojämlikt Malmö och istället forma en stad för våra verkliga behov. Genom att frysa hyran tar vi ett steg mot ett Malmö där ett tryggt boende inte är en lyxprodukt utan en social rättighet!