Om kampanjen

Initiativtagare till kampanjen Frys hyran är Allt åt alla. I Malmö arbetar vi opinionsbildande, mobiliserande och undersökande i bostadspolitiska frågor.